La inflació i el creixement al Brasil

Recuperació d'un article de Luciano (també conegut com. Elemaco) del seu blog ESC, en el qual s'estudia el fenomen del creixement sense inflació del Brasil.

Brasil experimentà, des que va assumir Lula fa vuit anys, el procés més intens de millora distributiva i combat a la pobresa de la seva història recent. El Gini del Brasil cau des de 0.59 fins 0.54, en una millora fins i tot més forta a la d'Argentina des del pitjor moment de la crisi en 2002 fins 2007. La pobresa i indigència, per la seva part, cauen 12% i 8% respectivament.

pobresa i índex de GINI al Brasil
Gran part d'aquestes millores sorgeixen de la redistribució primària de l'ingrés, això és, d'aquella que s'origina en el mercat de treball. el salari real creix 30% durant el període de Lula (després d'una caiguda del 18% durant els quatre d'anys de crisi) i la desocupació toca els mínims dels últims 15 anys.
Ingrasos i atur al Brasil
L'entorn al Brasil, llavors, era propici per al desenvolupament d'un procés de licitació inflacionista, muntada sobre la mateixa inflació importada que hauria afectat a l'Argentina. No obstant això, durant tot el període de Lula, la inflació mitjana va ser de 6.5% per any (i de 5.3% si excloem 2003), en un país amb una història inflacionària equivalent a l'Argentina (i la seva última hiperinflació en 1994).
inflació al Brasil
Llavors, amb tan sols cinc gràfics tenim tots els elements per plantejar l'interrogant Per què al Brasil no es va viure un procés inflacionari com a l'Argentina, impulsat per la licitació distributiva?

Així, Brasil acumula en les últimes dues dècades un creixement exactament igual a l'argentí (75%), amb una volatilitat sensiblement inferior i, sobretot, amb estabilitat nominal i sense l'acumulació de pressions inflacionistes que veiem al nostre país. Crec, personalment, que el cas del Brasil, com el d'altres països de la regió, són un contraexemple sòlid a la hipòtesi de "inflació heterodoxa". Tenim, ben a prop, el cas d'un país que ha aconseguit (com Xile, Uruguai o Bolívia) combinar el mandat distribucionista d'un govern progressista amb una gestió prudent de la macro i bons resultats en termes econòmics.