Fallida de Lehman Brothers, la segona gran fallida de l'any 2008

Al març va ser Bear Sterns. Ara, al setembre de 2008, Lehman Brothers.


Entonces escribí un artículo titulado “;la fallida de l'any;, però l'any encara no havia acabat i li ha tocat el torn a Lehman. A més Merrill Linch ha estat comprat per Bank of America, el que sembla una operació de salvament encoberta, ja que Merrill també entrava en les apostes sobre els bancs que més estaven patint als EUA.

Això em recorda que no molts mesos que he llegit que alguns analistes va dir que la crisi subprime li faltava la fallida d'un gran banc. No els n'hi havia prou amb l'absorció de Bear, sinó que es necessitava una fallida. Això té lògica si pensem que en l'absorció dels riscos del absorbit són assumits pel comprador, amb el que es pot dir que en certa manera l'equilibri no es restableix del tot. Els accionistes del banc venedor perden gran part del valor de les seves accions però no tot. EL total de dinero “;desaparecido”; del mercat és inferior al que pot desaparèixer en una fallida.

Las cantidades de dinero “;desaparecido”; que es manejaven respecte a la fallada de les subprime es calculava bastant per sobre del que ja havia aflorat com pèrdues en els grans bancs i quedava tant com per fer trencar uno. Li ha tocat a Lehman, que no ha trobat un comprador-salvador que el rescat, les pèrdues i amortitzacions en el tercer trimestre de l'any han augmentat un 14% respecte al segon trimestre de l'any, fins als 5.900 milions de dòlars.

A nivell mundial les pèrdues i depreciacions dels cent bancs més grans del món arriben als 15.700 milions de dòlars el tercer trimestre de l'any, mentre al segon trimestre van superar els 115.000 milions, i des de l'esclat de la crisi subprime, el cost de les hipoteques escombraries supera ja els 506.100 milions de dòlars entre els cent bancs més grans del món, segons Invertia.

A més aquesta fallida ha tingut greus efectes secundaris, doncs aquesta empresa tenia una emissió de deute molt elevada que havia estat venuda per tot el món. Incluso varios bancos españoles habían usado estos bonos como garantías para unos productos “;garantizados”; que després va resultar no estar del tot garantits, ja que la garantia eren els bons de Lehman. això ha provocat la desaparició de milers de milions de dòlars del mercat de bons, fent a més que la desconfiança del mercat arribi als bons fent que fons d'inversió que es consideraven segurs, refugi per als que fugien de la borsa, resultessin una trampa mortal i caiguessin gairebé tant com la borsa mateixa.

Adéu Lehman Brothers!

Esperem que siguis l'últim i no caiguin més.

(Via: relatividad.org: Lehman fallida )

Autor: Àngel

professor, Comunicador, Enginyer