L'evolució del mercat de valors a llarg termini, i la inflació

(Publicat a bolseando2 en espanyol a l'abril de 2010)

En dshort.com tienen unos gráficos muy interesantes de largo plazo sobre el S&;P 500.

Observem el següent que indica l'evolució de l'SP500 des del 1870 fins al 2010, tant en valor nominal (el que marca l'índex que tots podem trobar a moltes webs) como en valor “;real”;, és a dir descomptant la inflació, y además nos da los gráficos correspondientes al valor “;total”;, és a dir tenint en compte els dividends que es reben al llarg d'aquests anys i suposant que els reinvertim.

Tots són interessants, però fixem-nos en el qual li he afegit una línia de regressió.

Es tracta del “real total return”, és a dir el gràfic que marca l'increment de la borsa tenint en compte dividends i descomptada la inflació.
Podemos ver que desde 1870 hasta 2010 la línea sube de unos 4.5 a unos 45000, si l'any acabés sobre la recta de regressió. Esto implica que un dolar de poder adquisitivo invertido en bolsa en 1870 se habría convertido ahora en acciones por valor de 10000 dólares de poder adquisitivo actual. Un gran resultat per al mercat de valors que pot fomentar d'invertir en el mercat de valors a llarg termini, pensant en néts o besnéts.

Con un pequeño cálculo matemático tenemos que esto representa un crecimiento anual de un 6.8 %, però tinguem en compte que es tracta d'un gràfic amb la inflació descomptada, o sigui que podem concloure que la bolsa sube a largo plazo un 6.5 % más que la inflación, de manera consistent, encara que amb grans oscil.lacions, ja que es dóna amb força freqüència tant el valer el doble com la meitat que el valor corresponent a la recta de regressió.

En aquest moment (Abril de 2010) el SP se encuentra aproximadamente un 25 % por debajo de la recta de regresión.

¡Facin les seves apostes!

[A través d': bolseando2 Mercat borsari i inflació]

Autor: Àngel

professor, Comunicador, Enginyer