L'evolució del mercat de valors a llarg termini, i la inflació

(Publicat a bolseando2 en espanyol a l'abril de 2010)

En dshort.com tenen uns gràfics molt interessants de llarg termini sobre l'S&P 500.

Observem el següent que indica l'evolució del SP-500 des de 1870 fins 2010, tant en valor nominal (el que marca l'índex que tots podem trobar a moltes webs) com en valor “real”, és a dir descomptant la inflació, i a més ens dóna els gràfics corresponents al valor “total”, és a dir tenint en compte els dividends que es reben al llarg d'aquests anys i suposant que els reinvertim.

Tots són interessants, però fixem-nos en el qual li he afegit una línia de regressió.

Es tracta del “real total return”, és a dir el gràfic que marca l'increment de la borsa tenint en compte dividends i descomptada la inflació.
Podem veure que des 1870 fins 2010 la línia puja d'uns 4.5 a uns 45000, si l'any acabés sobre la recta de regressió. Això implica que un dolar de poder adquisitiu invertit en borsa a 1870 s'hauria convertit ara en accions per valor de 10000 dòlars de poder adquisitiu actual. Un gran resultat per al mercat de valors que pot fomentar d'invertir en el mercat de valors a llarg termini, pensant en néts o besnéts.

Amb un petit càlcul matemàtic tenim que aquesta representa un creixement anual d'un 6.8 %, però tinguem en compte que es tracta d'un gràfic amb la inflació descomptada, o sigui que podem concloure que la borsa puja a llarg termini un 6.5 % més que la inflació, de manera consistent, encara que amb grans oscil.lacions, ja que es dóna amb força freqüència tant el valer el doble com la meitat que el valor corresponent a la recta de regressió.

En aquest moment (Abril de 2010) el SP es troba aproximadament un 25 % per sota de la recta de regressió.

¡Facin les seves apostes!

[A través d': bolseando2 Mercat borsari i inflació]