Per què no està recuperant l'economia espanyola?

(Repescant un article del nostre bloc bolseando2.blogspot.com)

Per què no cau la parada a Espanya i altres països fan??

Vols que l'economia espanyola no aconsegueix sortir del pou i el alemany sí?

Bussejant per la web del Ministeri d'Economia i Hisenda es troben gràfics interessants que ens ajuden a comprendre-. Vegem un.

Es tracta del índex de producció industrial comparat d'Espanya, la UE i l'OCDE al complet. S'aprecia clarament que després de la crisi soferta la producció industrial de l'OCDE i de la UE ha remuntat fins a nivells de 2005 i 2003 respectivament, pero la producción industrial española sigue en niveles tan bajos que para comparar tenemos que salirnos del gráfico hacia atrás en el tiempo. ¿Extrapolant una mica a ull nivells de 1997 o 1996 potser? Per descomptat el que queda clar és que no hi ha hagut una recuperació de l'activitat industrial, i sense una activitat industrial forta, capaç d'exportar i generar valor afegit, difícilmente podemos aspirar a mantener una sociedad basada en el sector servicios. Necessitem una bona base industrial que doni suport a la resta, igual que la base agrícola ja ho fa.
¿Y otros países del entorno como están? vegem

podemos ver que Alemania ha recuperado con rapidez niveles de producción similares a 2006, només 4 anys perduts, però França està bastant fluixa, i el Regne Unit es diferencia poc d'Espanya quant a comportament del seu sector industrial. No és d'estranyar que al Regne Unit també s'estigui vivint la crisi amb cruesa.

Espanya i Regne Unit no es recuperen adequadament ja que la producció industrial no creix adequadament des del fons al qual va arribar a 2009. No es recupera la producció industrial.

[A través d': crisi Econòmica a relatividad.org]